Press "Enter" to skip to content

Poziv na Skupštinu RUNDE

Poštovani članovi,
ovim putem Vas pozivam na Skupštinu Udruge Runda, koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019 godine s početkom u 13 sati u prostorijama Dallas d.o.o., Paromlinska 49/1.

Molim Vas da svoj dolazak, kao i sudjelovanje na Skupštini potvrdite najkasnije do petka 6.12.2019. godine na službeni mail udruge: info@runda.online .

Detaljne informacije, kao i Dnevni red pronaći ćete u dokumentu koji ide uz ovu objavu.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupstine
2. lzbor radnog predsjednistva
3. Godisnje izvjesce o radu i financijski rezultati
4. Plan rada i financijski plan za sljedece razdoblje
5. lzvjestaj Nadzomog odbora
6. Donosenje odluke o pristupanju Runde WIN-u
7. Razno

Clanove koji re na skupstini biti zastupani po punomocnicima molimo da uredno popunjene
punomoti posalju Upravnom odboru sa svoje prijavljene e-mail adrese na e-mail adresu
RUNOA-e do 15.12.2019., a imenovane punomocnilce da originate punomoti donesu sa
sobom na skupstinu. Punomoćnicima bez valjane ponomoćji neće biti omoguceno
sudjelovanje u radu skupšne.

Uz srdacne pozdrave,

Za sva pitanja, stojim Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,
Dario Draštata