RUNDA Apel

17. 04. 2020.

Podeli

RUNDA Apel

Globalna pandemija Covid-19 virusa u vrlo kratkom vremenu u potpunosti je izmijenila naš dosadašnji način života, te mnogima od nas, osim fizičke, ugrozila i ekonomsku egzistenciju.

Globalna pandemija Covid-19 virusa u vrlo kratkom vremenu u potpunosti je izmijenila naš dosadašnji način života, te mnogima od nas, osim fizičke, ugrozila i ekonomsku egzistenciju. Glazbena industrija, kultura, te u cjelosti kreativni sektori ekonomije našli su se među prvima na udaru i pretrpili su velike gubitke i štete. Koncerti, turneje, festivali, klubski programi, važan su dio glazbenog eko-sustava koji je u potpunosti, gotovo preko noći, zaustavljen i u ovom trenutku teško je predvidjeti kada će i kako ponovo oživjeti. Glazbeni dućani morali su zatvoriti svoja vrata i sada je do željenog glazbenog izdanja moguće doći samo putem online narudžbi, naravno, tamo gdje dostavne službe trenutno funkcioniraju. Glazbeni izdavači, koji su svojim radom i investicijama, pogonsko gorivo kompletne industrije primorani su na rad u izvanrednim i otežanim okolnostima, rad od kuće, uz neizvjesnost koja prati cijeli sektor u želji da se zadrže poslovi, a istovremeno ne stane sa objavljivanjem novih izdanja i omogući autorima i izvođačima da njihova glazba dođe do publike.

U situaciji kada se cijeli svijet nalazi u izolaciji i karanteni potreba za glazbom i kreativom uopće koju sektor proizvodi je veća nego ikada i moramo sve učiniti da umjetnicima i onima koji u njih investiraju, te objavljuju i promoviraju njihova djela omogućimo daljnji rad i stvaranje.  Konkretno, sve što se dogodilo i  trenutno događa oko nas, ozbiljno ugrožava egzistenciju svih koji žive od glazbe. U našem poslu to se odnosi na glazbene umjetnike, autore, glazbene producente, koncertne organizatore, publishere, vlasnike studija, glazbene menadžere, PR agencije, vlasnike kompanija za iznajmljivanje koncertne i glazbene opreme, radnike u koncertnoj produkciji, redatelje i producente video spotova, te sve druge koji su svoju egzistenciju ostvarivali i ostvaruju iz niza poslova koji su vezani za glazbu.

U ovom trenutku različite države, na različite načine reagiraju na ovaj ekonomski dio Covid-19 krize. Također, na nekim teritorijima provode se već i sektorske mjere koje Runda pozdravlja i podržava. Ekonomske mjere koje su na snazi u većini ili nekima od država regije usmjerene su prije svega generalno na pomoć poduzetnicima, stalno zaposlenima ili onima čiji je status na neki način već institucionaliziran. U sektoru kulture, kreativnih industrija, pa tako i glazbe, djeluje i veliki niz ljudi koji su samozaposleni, rade na autorske ili ugovore o djelu, te su usko vezani za projekte koje glazbena industrija kao takva redovito pokreće i financira. Mnogi od njih u ovom trenutku su bez prihoda, te na njih treba obratiti posebnu pažnju i omogućiti im, također, pristup različitim mjerama pomoći.

Glazbeno izdavaštvo, kao i svi poslovi koji izviru iz njega, kao i ostatak sektora kulture, osim ovih generalnih mjera zahtjeva i poseban pristup, posebne fondove za podršku tijekom krize, te već sada predviđanje mjera oporavka koje će olakšati i ubrzati povratak u normalni ekonomski ciklus kada kriza prođe.

Važno je da svi sudionici u glazbenom sektoru budu priznati kao vitalni dio i kulturnog identiteta i raznolikosti, što jest i trebalo bi biti neosporno, kao i ekonomije kao poduzetnici i radnici, obzirom na činjenicu da kreativni i kulturni sektor Europe generira 4,4% ukupnog BDP-a Europske unije, te zapošljava preko 12 milijuna ljudi. Kada se tome dodaju i zemlje naše regije koje još nisu članice EU, onda je taj broj kudikamo i veći. Zbog toga kao regionalna udruga nezavisnih izdavača, koja u ovom trenutku broji preko 50 članova iz cijele regije, u nastavku donosimo konkretne prijedloge koje generalno izviru iz već objavljenog Impalinog plana ’10 točaka’, a dodatno su prilagođene zemljama regije u kojima djeluju naši članovi.

GENERALNI APEL:

1. RUNDA apelira na sve aktere u glazbenom, a potom i cijelom kulturno-kreativnom sektoru na pojedinim teritorijima da se ujedine u svojim nastojanjima i formiraju zajedničke inicijative putem kojih bi komunicirali svoje zahtjeve i apele prema nacionalnim vlastima, institucijama EU, te drugim bitnim sektorskim društvima i institucijama. Prije svega apel ide za udruživanje svih udruga i društava koja djeluju u glazbenom sektoru te imaju jasan zajednički interes očuvanja cjelovitosti glazbenog eko-sustava kao imperativa opstanka glazbene industrije, kako lokalno, tako i u cijeloj regiji.

2. RUNDA podržava, te će nastaviti podržavati sve sektorske incijative na nekima od teritorija, te poziva sve svoje članove da ih u okviru svojih mogućnosti također podrže i promoviraju tamo gdje su pokrenute, a tamo gdje nisu da ih uz podršku Runde i drugih strukovnih udruga pokrenu i realiziraju.

3. RUNDA poziva sve nacionalne vlasti u regiji, a posebno one u sektorima kulture i gospodarstva, da u provođenju ekonomskih kriznih mjera posebnu pažnju posvete kulturno-kreativnom sektoru, uz posebnu pažnju prema onima unutar sektora koji su socijalno ugroženi, samozaposleni ili zbog specifičnosti svoga posla formalno nemaju pristup trenutno dostupnim mjerama koje su namijenjene pravnim ili fizičkim subjektima.

4. RUNDA apelira na nacionalne vlasti da u planovima za izlazak iz krize pripreme posebne mjere koje će pomoći kulturno-kreativnom sektoru da lakše dođe do investicija i pokrene normalno poslovanje kroz smanjenje ili ukidanje poreza na kulturne proizvode ili usluge, kao što su primjerice pdv na glazbena i audio-vizualna izdanja, ulaznice za koncerte, honorare od autorskih i srodnih prava i slično, zatim olakšani pristup beskamatnim ili niskokamatnim kreditima za sektor, te porezne olakšice svima koji će investirati u poslove, ostvarenja i usluge kulturno-kreativne industrije.

5. RUNDA pozva sve institucije EU, a prije svega one koje su zadužene za kulturno-kreativni sektor, da u svojim planovima predvide i poseban fond koji će pomoći sektoru, kao i mjere koje će omogućiti sektoru da nastavi sa poslovanjem, te da u te mjere i fondove mogu aplicirati i pojedinci ili kompanije koje se nalaze na teritorijima Zapadnog Balkana, a koji još nisu članovi EU, poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije.

6. RUNDA poziva sve medije, a prije svega one u radio i tv segmentu, da u svojim programima emitiraju i promoviraju što više domaće, regionalne glazbe, različitih smjerova i žanrova, kako bi time pomogli i izvođačima, autorima i izdavačima regionalne glazbene scene u ovoj situaciji, te pozdravlja i podržava sve one medije i udruge koje su takve akcije već pokrenule i dodatno poziva sve druge medije poput tiskovina ili web portala da podrže regionalnu glazbenu scenu kako objavama, tako i aktivnostima na društvenim mrežama.

7. RUNDA poziva sva kolektivna društva, na svim teritorijima regije, da formiraju posebne fondove i mjere za pomoć svojim članovima koji će poštovati načela transparentnosti i solidarnosti, da olakšaju i ubrzaju svu komunikaciju sa članovima, te tamo da gdje to još nije tako pristupe digitalnoj komunikaciji, te također da, ukoliko je to moguće ili se već ne provodi, pomoću avansnih isplata i/ili ranijih termina raspodjela, olakšaju ovaj period, te nastavak djelovanja svojim članovima.

8. RUNDA poziva sve digitalne servise koji djeluju u regiji da ubrzaju svoje isplate vlasnicima prava, da formiraju fondove pomoći lokalnoj glazbenoj industriji, te također promoviraju što više domaće, regionalne glazbe,  raznih žanrova, uvođenjem većeg broja playlista i drugih oblika promocije koje će povećati stream lokalnih glazbenih izdanje, te time svim vlasnicima prava u konačnici donijeti veći prihod od korištenja njihove glazbe.

MJERE I AKCIJE RUNDE:

1. RUNDA neće naplaćivati članarine svojim članovima za 2020. Godinu.

2. RUNDA će pokrenuti ‘mentorski program’ u kojem će iskusniji članovi RUNDE prenositi svoja iskustva i znanja mlađim kolegama u namjeri što bolje organizacije poslovanja u ovom kriznom periodu, ali i nakon njega, razvoju nezavisne izdavačke scene u regiji, te što boljem povezivanju između članova u cijeloj regiji.

3. RUNDA će u cilju što bolje informiranosti i povezanosti članova u periodu krize pojačati komunikaciju prema članstvu, te provesti brojne inicijative koje će ići za uključivanjem što većeg  broja članova u rad udruge, kao što je osnivanje odbora i radnih grupa, te posebnih komunikacijskih kanala dostupnima svim članovima.

4. RUNDA će kroz, prije svega aktivnosti članova Upravnog odbora, nastaviti sa intenzivnim aktivnostima i pokretanjem inicijativa, kao i sa stalnom komunikacijom sa IMPALOM, WIN-om, te nacionalnim kolektivnim društvima i udrugama izdavača i drugim društvima u glazbenom sektoru, te podržavati sve aktivnosti srodnih društava i institucija koje idu na korist nezavisnim izdavačima i kulturno/kreativnom sektoru, kao i poduzetništvu u cjelini. Posebnu pozoronost ćemo, u suradnji sa kolegama iz IMPALA-e, posvetiti teritorijima koji nisu dio EU, kako bi i oni bili uključeni u mjere koje će se aktivirati za glazbeni i kulturno-kreativni sektor.

5. RUNDA će pokrenuti anketu među članovima u cilju mapiranja članstva i sektora, te prikupljanju informacija o razmjerima pada prihoda i gubitaka u izdavaštvu, kao i informacija o provođenju nacionalnih i sektorskih mjera na pojedinim teritorijima.

6. RUNDA će sa istom namjerom što boljeg informiranja članstva i sve zainteresirane javnosti, kao i što bržeg i boljeg razvoja nezavisnog izdavačkog sektora, a uz  financijsku podršku MERLIN-a i IMPALA-e, te organizacijsku kolega iz WIN-a i pojedinih sestrinskih asocijacija sa drugih teritorija pokrenuti izradu industrijskog glazbenog portala.

7. RUNDA će i dalje nastaviti sa aktivnostima usmjerenima ka stvaranju potrebnih preduvjeta, povezivanju ključnih aktera i lobiranju za dolazak vodećih svjetskih digitalnih glazbenih servisa kao što su Spotify, Tidal, Itunes itd., na teritorije regije, kao i aktivno djelovati prema onima koji već djeluju u regiji poput DEEZER-a, da podrže glazbeni sektor u trenutcima krize.

8. RUNDA će pokrenuti akciju mapiranja i promoviranja svih glazbenih dućana u regiji, sa naglaskom na glazbene web dućane i druge dućane koji trenutno dostavljaju narudžbe, u cilju podrške glazbenoj i izdavačkoj sceni, kao i vlasnicima glazbenih dućana izvan izdavačkog sektora, kojima je krizom egzistancija također ugrožena.

9. RUNDA će uz ovaj generalni apel, za pojedine teritorije, tamo gdje smatramo da je potrebno učiniti više nego što je do sada učinjeno nacionalnim i sektorskim mjerama, objaviti i dodatne apele, pozive na udruživanje akciju, formiranje zajedničkih inicijativa i dati prijedloge mjera koji će biti usmjereni i šire, na kompletan glazbeni i kulturno-kreativni, pa i poduzetnički sektor na pojedinom teritoriju.

Konačno, ova objava je još jedan u nizu naših poziva na akciju tamo gdje ona još nije pokrenuta ili nije dovoljna, te poziv na podršku i pomoć svima koji su ugroženi u glazbenom i kulturno-kreativnom sektoru, kao i podrška svim aktualnim inicijativama koje se provode na nacionalno, sektorskom i EU nivou u smjeru očuvanja egzistencije svih koji djeluju u ovim sektorima, kao i u smjeru očuvanja glazbe i kulture općenito, kao jednog od najvažnijih civilizacijskih dostignuća, koja je u ovom trenutku zbog globalne pandemije Covid-19 ugrožena.

Podeli